سنگر محله

هفته نامه تربیتی-مسجدی
آخرین شماره‌های نشریه
  • ۹۸/۰۶/۳۰
  • ۹۸/۰۶/۱۷
  • ۹۸/۰۶/۰۹
  • ۹۸/۰۶/۰۲
آخرین نظرات و پیامک‌ها

«سنگر محله» نشریه «بچه مسجدی‌ها» است و هیچ عنوان دیگری را هم نمی‌خواهد بپذیرد. چه افتخاری بالاتر از مسجدی بودن؟ مساجد ما پر از «بچه‌مسجدی» است. پس این نشریه صدها سردبیر و نویسنده و هزاران خواننده دارد. بچه مسجدی‌ها خودشان- به خاطر عشق‌شان به مسجد- سنگر محله را برای مسجد منتشر می‌کنند و نیازی به بودجه‌های دولتی ندارند. چون شما مردمِ سنگرساز، نیازهای مسجد و سنگر خودتان را تامین خواهید کرد. پس هر مسجدی که بچه مسجدی فعالی داشته باشد، با کمک‌های مالی و معنوی شما سنگر محله خوبی خواهد داشت که هر هفته منتشر می‌شود.

راستی؛ این را هم همه ما معتقدیم که فرمانده هر سنگر امام جماعت است. پس «سنگر محله» نباید بدون اجازه امام جماعت وارد مسجد شود. وظیفه «بچه‌مسجدی» این است که سربازِ امام جماعت باشد و البته امام جماعت‌ها هم که سنگردارانِ بزرگ تاریخ بوده‌اند، حتما با سنگر محله همکاری خواهند کرد. در شماره‌های بعد، ان‌شاءالله امام جماعت‌ها را هم معرفی می‌کنیم تا همه‌مان فرماندهان محله‌ما را بهتر بشناسیم.

از خدا می‌خواهیم که به عنایت قرآن و اهل بیت، سنگر محله همیشه پابرجا باشد و به همت فرماندهان و بچه‌مسجدی‌ها و مردمِ سنگرساز، در همه محله‌های کشور منتشر شود. آن روز می‌توانیم بگوییم که به این فرمان امام‌مان عمل کرده‌ایم که «مساجد سنگرند، سنگرها را حفظ کنید.»